pofajtati se

potući se

On mu je opsovao mater i onda su se pofajtali.