Oznaka poslovice

Bez kurca se u svadbu ne ide.

Bolje je niti ne započinjati nešto bez pravilne opreme.

Si ponel klinove i karabinere? Ne? E pa bez kurca se u svadbu ne ide, sad ne buš penjal.

Kad je bal, nek je maskenbal!

poslovica u značenju kad si se u nešto upustio, daj sve od sebe; pojačano u odnosu na standardno kad je bal, nek je bal.

Šta, sve ćemo naručiti? I tortu? -Kad je bal, nek je maskenbal.

Lošem kurcu i dlaka smeta

odgovor onomu koji se žali da zbog nekih smetnji ne može valjano obaviti posao

- Joj, tak loše trčim, to je zbog starih patika! – Lošem kurcu i dlaka smeta.

nema tice do prasice

šaljiva poslovica u značenju: nema peradi koja je tako dobra kao svinjetina

Daj ti meni odojka, a ne batak. Nema tice do prasice.