Oznaka predmet

ceker

pletena torba od slame ili kukuruzovine koja obično služi za odlazak na plac ili trgovinu, a ima i modernih iz doba kad su postali popularni

Idem s cekerom na plac.

flaša

boca, od njem. Flasche

Povećao se broj sakupljača flaša u zadnje vrijeme.

guliver

Mali nožić za guljenje krumpira

Mara je ubrala pola kile krompira s vrta, a nikako da nađem svog gulivera. Ne volim ove velike noževe, prelako se porežeš.

kalkić

Kalkulator

Posudiš mi kalkić, ja sam svoj ostavio doma?

traktur

lijevak koji najčešće služi za pretakanje vina iz boce u bocu

Daj dodaj traktur da nalijem vino u flašu.