Oznaka radnje

čučkati

Tiho govoriti i smijuljiti se (obično žensko i muško)

Gle njih kak čučkaju ;)

čvenger

jak udarac srednjim prstom po glavi, čvrga

dođi po čvenger!

cvrcati

Piti alkohol

Kako se nacvrcao lik! (Kako se napio dečko!)

dajgle

šatra za gledaj

Dajgle Broza kak je zafitiljil loptu.

dati

o ženama: pristati na spolni odnos

Mala je dala. Zvali su je krvava Meri, nikom nije dala olako.

deknuti

udariti

Lik ga je deknuo ravno u zube!

dekovati

dobro spremiti, shrčkati

Dobila je čokoladu i odmah je dekovala, tako da ne znam gdje je.

densati

plesati; uglavnom kod mlađe ekipe koja sluša elektroniku

Trebaš vidit lika iz Ministarstva psihodelije kak densa.

devetati

tući

Eno dva gimnazijalca devetaju vojnika. Nemoš vjerovat!

dindlati

Posebno se truditi oko nekoga jer je bezvoljan

Ne da mi se dindlati ga stalno, idem van s nekim drugim.

dizati hampu

galamiti, buniti se

Nije mu dal flašicu i sad mali diže hampu.

dobiti po kostima

dobiti batina

Kad nan dođu Purgeri, a dobiće po kostima.

dobiti po labrti

dobiti po piksi, dobiti batina

U osnovnjaku je svaki tjedan netko dobio po labrti.

dobiti po njonji

dobiti po nosu, dobiti udarac u nos ili glavu, nastradati (može i figurativno); (u lošijoj varijanti) biti pretučen

Kako je jučer dobio po njonji!

dobiti po nosu

dobiti batina

Ako tako nastaviš, dobit ćeš po nosu.

dobiti po piksi

dobiti batina

Dobio je po piksi sinoć u gradu, možda se sad opameti.

dobiti po šajbi

dobiti batina

Gadno je dobio po šajbi, ali nije skroz nezasluženo.

doći

dugovati

Dam ti cenera i onda ti dođem još fiftač.

dokuferiti

malo jači pojam od “dojaditi”;
dokuferilo mi je – pun mi je kufer

Dokuferilo mi je da uvijek ja iniciram druženje.

dokurčiti

dojaditi u velikoj mjeri

Dokurčilo mi je već slušati stalno neke izgovore zašto ta govna ne završe u zatvoru.

doletiti

svratiti negdje, doći na kratko u relativno brzom roku

doletim do tebe sad, pa ćemo na kavu

drapati

1. brzo voziti; 2. (se) ob. u frazi “~ od smijeha”

1. Drapa se sto na sat na Zelenom valu, idiot. 2. E, podrapala sam se od smijeha.

drobiti

Puno pričati

Žena drobi kao navijena, nisam ju više mogao slušati.

drobiti

pričati bez veze

Uhvatio se nogometa, a nema pojma. Samo drobi.

drobiti se

droksati se, uzimati drogu

Koji ćeš kurac s njim? Taj lik se drobi već godinama.

droksati se

drogirati se

Pola moje ekipe s kvarta se droksa.

droljoboj

chick fight, ženska tuča

Čekaj me tu dok ne završi droljoboj!

droncati se

dugo i sporo se voziti

Droncali smo se u tom vlaku godinama i onda na granici još čekali dva sata.

drukati

navijati

Za koji tim ti drukaš?

druškanje

umanjeno od “druženje”

Druškanje s ekipom.