Oznaka radnje

izuti

kada nešto, obično negativno, djeluje na osobu. Recimo: Izuli su me za lovu :-)

Uh, kako su me izule one pive u kombinaciji sa žitom sinoć…

iđemo

idemo, s (namjernim) prizvukom pasivnih krajeva

Reko sam mu, iđemo poguzičarit u svatove kod rođaka.

jebati mačku mater

1. tupiti koga
2. nagrabusiti

1. Prije nego što počneš jebati mačku mater, možda da prvo poslušaš pametnije. 2. Kad te ulovi, jebat ćeš mačku mater.

jebati po tavanu

zajebavati, dosađivati čime

Šta sad jebeš po tavanu, pusti me na miru!

jebati se laga(c)no

(o drugome): izražava nespremnost ispunjenja onoga što druga osoba traži s jedne strane i sigurnog stava govornika s druge

On bi da ja napišem članak umjesto njega. Ma nek se jebe lagacno.

jebavat buve

Raditi štogod bez svrhe ili bez potrebne razine stručnosti.

Dobro, dobro… Pustit ću vas u radnju, al’ nemojte mi tamo jebavat buve s alatom.

kaditi

(komu) dodvoravati se umilnim riječima, hvaliti nekoga iz koristoljublja

On voli da mu se kadi, onda naglo ima razumijevanja za sve.

kadopiš

čin pišanja u kadu za vrijeme tuširanja

Nemoj mi pričat da ti ne radiš kadopiš?

kalirati

smršaviti

Samo da ne kaliram, ne do Bog.

kambek

povratak, u smislu oživljavanja karijere, povratka na scenu

Stoka po deseti put prodaje novi kambek.

kambekčenje

povratak u igru nakon nepovoljnog rezultata

Gubio je 3-0, a onda je krenuo s kambekčenjem.

kandžijanje

bičevanje

Ja bih tog lika na gradski trg i kandžijanje cijeli dan!

kastati

dugo prvo A; dati nekome ulogu u filmu ili na TV-u

Znaš koga su kastali za novog James Bonda?

kefati se

svađati se

Njih dve se furt nekaj kefaju, ne znam zakaj se ne rastanu.

kefati se

tući se

Eno Kere i onog drugog lika, dobro se kefaju.

kemijati

smisliti neko priručno rješenje, dovijati se

Hoćeš prespavati? -Nisam ponijela ni četkicu! -Nešto ćemo skemijati.

kenjati kvake

govoriti gluposti, besmislice

-Bila si u parku. -Kenjaš kvake, uopće nisam tamo bila!

kibicirati

1. gledati preko ramena, ob. u karte; 2. tražiti pogledom, pogledavati

1. Mogu kibicirati da se prisjetim pravila prefa?; 2. Kibiciram da nađem negdje slobodno mjesto.

kibiti

potajno gledati, škicati, vjerojatno skraćeno od kibicirati

Ja ga slučajno pogledam i ulovim ga kak kibi onog komada.

kihnuti

umrijet

Nadam se da ću kihnut brzo i bezbolno. Kaj stara još nije kihnula?

klimprati

nabadati po klaviru

Njihove kćeri klimpraju po celi dan, a mi to moramo slušati.

klistirati

(koga): opetovano gnjaviti koga istom temom, zahtjevom i sl.; tupiti

Svaki put kad ga vidim klistira me s tim svojim zvučnicima. Kaj ih jednostavno ne kupi?

kljoknuti

pasti

Hrvatska kultura je jednostavno kljoknula.

kljucati

sporo tipkati za računalom

Primio me neki stari doco, tri dana je kljucao nalaz nakon pregleda.

kokati

ubijati

Mi smo ih onda trebali kokati kako su oni bježali.

koknuti

ubiti nekoga

“Črnomerec, koknu te za krafnu ili perec.” — Vojko Vrućina (Dječaci) u “ZGB-u”

koliko pije

(za automobil) koliko troši goriva

Isuse koliko pije ova nova bembara!

kopčati

shvaćati, kužiti

Sreća je da brzo kopča, pa nije trebalo puno objašnjavati.

korona šoping

manijakalni šoping osnovnih potrepština potaknut coronavirusom

Kakva familija, išli su dvaput u korona šoping ovaj tjedan.

kovidanje rana

popravljanje negativnih posljedica COVID epidemije, ekonomskih, osobnih, poslovnih i drugih

Kad sve ovo završi, slijedi nam kovidanje rana.