rajter

hip hop grafiti umjetnik

On je rajter, i to jeben.