Oznaka rječnici

hrtati

među korisnicima srpskog rječnika slenga Vukajlija, izraz koji znači objaviti svoj unos i na Žargonautu (na HR internet prostoru)

Bio mi je dosadno pa sam hrtao.

ob.

u rječnicima kratica za obično

Ob. je skraćeno za obično, ob. u rječnicima.