sarma

frizura polućelavaca koji kosu sa strane prebace preko ćele u sredini

Daj makni tu sarmu i ošišaj se ko čovjek.