silovana šatra

šatra koja zvuči neprirodno, često govornik namjerno radi šatru od riječi za koju zna da će zvučati čudno

Frajer stalno baca silovane šatre. Jučer mi je rekao da idem u vetkre!