špaher

štednjak, šparet

Danu uključi špaher, va počet varit.