te-komovac

zaposlenik T-coma, Hrvatskom telekoma, HT-a ili kako god se vodeća telekom kompanija danas zvala

Opet su me prebacili na skuplju tarifu, moram do te-komovca.