u šusu

odjednom, u komadu

Daj da odradimo to u šusu.