učetničiti se

sotonski se napiti

A je se Tomo učetničio u subotu.