…ti u gaćama

odgovor na svaku uvredu

Koji si ti papak! -Papak ti u gaćama.