To te ja pitam!

uzvik pri odobravanju čega vrlo pozitivnoga

Našla sam još dvije hladne pive. -To te ja pitam!