totem

stup za najavu tramvaja u Zagrebu

Na totemu piše da je sljedeća četvorka za 3 minute.