trabunjati

pričati gluposti, besmislice

Trabunjali su dva sata za poludit.