troperka

staklena prozirna pikula u kojoj se vide tri pera raznih boja

Imam najviše troperki.