tučenje

manevar u trešeti koji se izvodi bacanjem karte i lupanjem šakom o stol, ovim manevrom se partneru daje do znanja da baci najjaču kartu u toj boji te ako uspije uzeti igru, vrati tu istu boju tako da onaj koji je tukao može nastaviti s tom istom bojom

Ja mu tučem, a on mi baci šesticu, majko moja!