tulumarka

kuća ili prostorija za tulume

Na faksu je bila zakon tulumarka kraj doma na Savi.