ufuravati se

Uvlačiti se (u bulju). Nabacivati se (trebi/frajeru).

Kako se taj kit samo zna ufuravati. / Ma ne ufuravaj mi se!