uho

presavijeni rub stranice u (školskoj) knjizi, nastao osobito zbog nemara i neurednosti

Sve ti bilježnice imaju uha.