umazan

pijan

Lik ide u četvrti osnovne, a svaki je vikend umazan.