urokati

ubiti nekoga

Liku su prijetili da će ga urokati.