utunkati

inkriminirati; imenovati kakvog krivca; uvaliti u nevolju

Utunkao je nekoliko ortaka, pa su mu smanjili kaznu.