vritnjak

prekid ljubavne veze inicijativom jednoga člana

- Kaj oni nisu više skupa? – Ne, dala mu je vritnjak!