zabrlja(vi)ti

pogriješiti, obaviti što loše, neuredno

Zabrljala sam na testu.