Zagabrija

jedan od brojnih nadimaka za Zagreb, po talijanskom imenu za grad

Idem sad za Zagabriju, ćeš sa mnom?