zahajcati

zatopliti

Danas je baš zahajcalo, morala sam skinuti jaknu.