zajebuniti (se)

kombinacija riječi zajebati (se) & zabuniti (se) – novotvorba

Prvo sam se zajebunio s izborom škole, a onda i sa poslom.