zanitati

prevariti, nasamariti, zeznuti, prijeći

Frajer me tak zanital, šest mjeseci sam čekala dok mi nije kuhinju završil.