zašusati

namlatiti, prebiti na mrtvo ime

Zašusali su ga iza škole.