zatreskati se

Zaljubiti se.

Zatreskao se u nju kao lud.