zazujati

zabuniti se

Totalno sam zazujala! Mislila sam da idemo danas, a idemo sutra!