zbariti

zavesti, osvojiti željenu osobu

Čuj, nije čudo da je nervozan, nije zbaril komada već stoljećima.