zdrobiti se

prekomjerno se napiti

Franka, nisam se zdrobio, na kavi sam.