zec

u pikulanju: igrač koji u novom krugu igre drugi baca pikulu s kube

Zec! (drugi sam!)