žicaroš

osoba koja moli druge da mu daju malo sitnog novca ili cigaretu

Tu ima uvijek puno žicaroša, samo prođi!