zikica

umanjenica od “zika”; muzikica, mjuza, glazba

Imam ti pravu zikicu za tebe i malu.