zmija

prijetvorna, zlonamjerna žena

Koja je to zmija, ta će ti se smješkat u lice a zna da ti je već zabila kajlu.