žova

u pikulanju: jamica u koju igrači ubacuju pikule

Ubacio sam naftalinku u žovu.