žvaknuti

pojesti

Gladan sam, idemo žvaknuti nešto.